Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Από τη λέξη "μνημείο" φτάνουμε αμέσως στη λέξη "μνήμη" και τη λέξη "μνήμα". Φτάνουμε, προχωρώντας στην αφόρητη ζέστη, στον τόπο εκείνο που θεωρούμε σημαντικό για τις πληροφορίες που μπορούν να κατευθύνουν τον τρόπο που ζούμε; Κοιτάζουμε προς το παρελθόν γιατί, με κάποιο τρόπο, ελπίζουμε, πως εκεί υπάρχουν συμπαγείς, απαράβατοι κανόνες για τη ζωή; Η λέξη "μνημείο" συνδέεται με ό, τι μπορεί να κατευθύνει ουσιαστικά τη ζωή και να την ενισχύσει; Ομως ...έτσι, υποταγμένη σε ένα τέτοιο συλλογισμό, η ζωή αποτελεί μια φτωχή εκδοχή των μνημικών μας αρχείων. Ουσιαστικά, η ζωή παγώνει, σταθεροποιείται σε ένα σύνολο λεπτομερειών που μπορούν να επαναλαμβάνονται συνέχεια. Η ζωή ταυτίζεται με το θάνατο. Τι περιμένουν να διδαχτεί ακόμη, λοιπόν, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, καθώς προστατεύουν το σώμα τους στην σκιά ενός μνήματος;
ENGLISH From the word "monument" we can easily reach the words "memory" and "tomb"*. They approach, walking in the forceful heat, in the place they regard important for the information which can direct the way they live...? They stare to the past because, somehow, they hope, that there are concrete, challenging rules for life...? Τhe word "monument" is directly connected to anything that can navigate and enforce life process...? But, if this is the correct thinking process, then life is just a poor posibility of our memory archives. Eventually, life freezes and stabilises, in an endless repetition of a group of details. Life is death. So, what else can be taught to these young people, while they protect their bodies, in the shade of a tomb...?

* In the Greek language the word "monument" (mne-mio) is connected to the words "memory"(mne-mi) and "tomb"(mne-ma).

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION