Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Στα τείχη του Κάϊρου μπορούμε να βρούμε σημάδια. Στρώσεις υλικών, συσσωρεύσεις χρωμάτων, που ο άνεμος και η σκόνη πρόκειται να αφαιρέσουν. Ανοίγματα για να εντοπίζεται εύκολα το βήμα του χρόνου, ...άλλα ανοίγματα για να απλώνεται το βλέμμα όσο επέτρεπε ο φόβος. Στα τείχη μπορούμε να προστατευτούμε από τον ήλιο που διαπερνά το σώμα μέσα σε ένα βαθύ στρώμα σκιάς.
...Δεν υπάρχουν εχθροί.
Παράλληλα με τα απομεινάρια των περασμένων αυτοκρατοριών υπαρχει ένας δρόμος. Μετά, ορθώνονται τα νέα τείχη που προστατεύουν τα οστεώδη, ιδρωμένα σώματα, καθώς μένουν ακίνητα στη ζέστη, καθώς στρέφουν ελαφρά το κεφάλι στην κίνηση ενός άγνωστου ανθρώπου πάνω στο βρεγμένο δρόμο. Μετράνε ακριβώς τα βήματα που χρειάζεται για να φτάσει κοντά τους και ύστερα μισούν τη σιωπή του.
ENGLISH On the walls of Cairo we can trace the signs. The layers of materials, the colour accummulations that gradually will disappear from the wind and the dust. The openings made to easily track the step of time, ...the openings permitting the spread of a glance as far as fear allowed. On the walls we can find protection from the penetrating sun into a deep layer of shade.
...There are no enemies.
There is a road along the remainings of the past empires. Beyond it the new fortifications are supporting the thin, sweat-bathed bodies as they remain still in the heat, as they turn their heads slightly tracing the movement of an unknown man on the wet road. They count accuratelly the steps he needs to be near and then they hate his silence.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION