Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Να κοιτάξουμε ξανά, με υπομονή, ακρίβεια και αυστηρότητα, τις τεχνικές της ζωής που αφήνουμε να σβήσει στο παρελθόν. Ολα εκείνα τα αλλεπάλληλα επαναλαμβανόμενα σχέδια που τακτοποιούσαν τον τρόπο και τη συμπεριφορά στο δειλινό. Την αναμονή που ξεχείλιζε έως ότου συναντηθούμε ξανά και μιλήσουμε, στήσουμε και πάλι τα ίδια όνειρα, αφήσουμε τα χέρια μας να συναντηθούν, τακτοποιήσουμε λίγα κομμάτια ψωμιού στο τραπέζι, παρηγορήσουμε την ανησυχία ενός νέου, σφίξουμε το σώμα όσων επιθυμούμε. Δεσμώτες ενός ζεστού και δονούμενου συνόλου φτιαγμένου από τον βόμβο χιλιάδων φωνών, τον ανεπαίσθητο ήχο του κύματος, την σκληρή εργασία που καθαρίζει τη σκέψη από τα λίγα εκείνα πράγματα που την παγιδεύουν. Το δειλινό έφτασε στην Αλεξάνδρεια, χιλιάδες άνθρωποι βυθίζουν το βλέμμα τους στον ορίζοντα, πατάνε στην άμμο, μοιράζονται ένα βαθύ αναστεναγμό.
ENGLISH We have to relocate, with passion, accuracy and strict dicipline all the life tecniques we abandon and let them fade into the past. These repeatedly incoming plans stabilise the behaviour and manner at sunset. The overflowing wait, until we meet again and talk, build the same dreams, let our hands to be touched, position these few pieces of bread on the table, tranquilise the worries of the young, touch the body of all we desire. Prisoners of a warm and vivid gathering accumulate by the sound of a thousand voices, the wisper of the waves, the hard labour that clear the mind from all details that build their trap. Sunset has arrived in Alexandria, thousands upon thousands of people are penetrating the horizon, step in the sand, experiencing a deep sigh.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION