Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Γρήγορα εγκαταλείψαμε τη λέξη τουρίστας και υιοθετήσαμε τη λέξη επισκέπτης, τη λέξη επέμβαση με τη λέξη στοχασμός, τη λέξη αρχιτεκτονική με τη λέξη κατοίκηση. Φροντίσαμε όμως να τακτοποιήσουμε αυτές τις λέξεις σε κάποια περιοχή του νού ώστε, αν χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσουμε και πάλι, επειδή θα χρειαστούμε μια νοηματική τους δυνατότητα που αστόχαστα εγκαταλείψαμε, να μπορούμε γρήγορα να τις ενεργοποιήσουμε.
Αυτός είναι ένας χειρισμός, που επαληθεύεται στις πράξεις που δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και χειριζόμαστε την ιστορία. Κομμάτια ολόκληρα από αναδυόμενες ή παμπάλαιες πόλεις φαινεται πως αδρανοποιού νται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ύστερα, σε κάποιο μέλλοντα χρόνο, το βλέμμα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας διανοητών απλώνει το φως επάνω τους και τα χρησιμοποιεί σαν βιβλία.
ENGLISH Rapidly we abantoned the word Tourist and adopted the word Visitor, the word intervention with the word meditation, the word Architecture with the word Habitation. We care, although, to arrange -to store- all these words/concepts to a certain area of the mind so, if we ever need to use them again- because there's a need to refind an aspect of the conseptual possibilities which are carried by them- to activate them properly.
This manipulation is also verified in actions declar ing the way we comprehend and use history and the values of the historical elements. Vast areas of rising or ancient cities are gradually disappear in passivity and then, at a future time, the mind of a man or a group of intelectuals spread light uppon them and use them as books.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION