Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Μια ημέρα μακρύτερα από την βαρύτητα του κόσμου της άμμου. Ο συλλέκτης εικόνων θα εντοπίσει τα πρώτα δώρα που θα στείλει στον Ομάρ, την Ζέλμα, τον Καρίμ και την Σάρα. Θα βρει τις φράσεις που, όταν διαβαστούν θα μεταβληθούν σε ευχές προστασίας της ζωής του Ισαμ της Βέσαμ και του Ιαν. Οι εικόνες και οι φράσεις θα αποτελέσουν την πρώτη μεγάλη απόπειρα πρόσκλησης σε ένα άλλο τοπίο. Η Χάλα, η Μέυς, και ο Εσάμ θα επιστρέψουν στους τόπους τους και θα διαπιστώσουν πως θέλουν και πάλι να ταξιδέψουν. Προς μια μικρή πόλη στα σύνορα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Για να βεθούν μαζί, ένα δειλινό, στη διάρκεια μιας φθινοπωρινής βροχής, κοιτάζοντας προς τα λιβάδια και τους χαμηλούς λόφους. Κερδίζοντας και πάλι εκείνη την δύναμη που προέρχεται και ανήκει στην ένωση μιας ομάδας νεων ανθρώπων καθώς συζητούν για την εμπειρία της εξόδου στον κόσμο.
ENGLISH A day away from the gravity of the world of sand. The picture collector will locate the foremost pres- ents to be sent to Omar, Salma, Karim and Sarah. He will discover the sentences which, when read, will transform and become the protection wishes for the life of Hissam, Wessam and Ian.
The pictures and the phrases will constitute the first inviting attempt to reach another remote landscape. Hala, Meys and Essam will return to their lands and there, they will discover that they want to travel again, to a small town on the border between Hellas and Tur- key, to reunite again, for one night, during an autumn drizzle, staring towards the pastures and the low hills, regaining the kind of power which derives from and belongs to the union of a group of young people as they are talking about the experience of their exodus to the world.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION