Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Ενα διάστημα χρόνου ανήκει στους παραδοξους ελιγμούς της μνήμης
...μεταξύ του χρόνου των χωρικών συλλογών και της ανάπτυξης εκείνης της ύστερης πράξης
...του χρόνου της εξόδου στην πραγματικότητα.
Επιταχύνει τα συστήματα των κωδίκων, τα σύμβολα, τους μνημικούς διεγέρτες και τις τυχαίες πλέξεις των συστατικών τους, σταθεροποιεί υποθέσεις που μετεωρίζονται ανάμεσα στην βεβαιότητα και την αναίρεση. Γεμάτο από υλικά που μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν και άλλα που ανήκουν μόνο στην ερμηνευτική δυνατότητα του φορέα τους. Μια μικρή λεπτομέρεια, κρυμμένη σε ένα απομεινάρι χώρου μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα σημείο μνήμης και ύστερα, στο χρόνο εξόδου στην πραγματικότητα, να διασπαρεί ταχύτατα και να συνδέσει επάνω της όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται για να αρθρωθεί ο λόγος για τον τόπο.
ENGLISH There is a period of time which belongs to the peculiar manoeuvres of memory
...active between the act of the spatial collections and the
other, the late act
...the act of coming into reality.
It is the period of the acceleration of the vital code systems, the symbols, the presumptions, the memory excitation and the various weaving of their components, ...it establishes the floating questions between the certainity and the retraction. And all these are based on materials, either easily identified or resting on the interpretational capability of their carrier. A small detail, hidden in a spatial left-over, can be attached to a memory slot. Then, during the act of emerging into reality, it spread its components rapidly and connects all vital elements needed in order to build up the vital reason for the place.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION