Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Η ιδέα της μετακίνησης στην επιφάνεια του πλανήτη, της επίσκεψης στις μικρές και απέραντες λεπτομέρειες της γεωγραφίας, του τοπίου, και επιπροσθέτως η ιδέα της ονομασίας ενός τόπου, μιας πορείας και ενός τύπου συμπεριφοράς ...σε ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, αλλά και η προσπάθεια ενσωμάτωσης, εκεί, των τελετών της ταυτότητας ανήκει και διαλύεται στον κόσμο. Κατοικώ ένα δωμάτιο, ένα κτίριο, ένα κήπο, ένα δρόμο, μια θέα, την ιδέα μιας πόλης, την ιδέα ενός τοπίου, τη σκόνη, τον άνεμο, ένα είδος δυνατού νοήματος. Εκεί, στο νέο και απροσδιόριστο τόπο, η ιδέα της κατοίκησης, πρόκειται να καθοριστεί και να εμπλουτιστεί με τις λεπτομέρειες εκείνες που θα το μετατρέψουν σε δυνατότητα, σε κάτι δηλαδή που ίσως σταθεροποιηθεί ως η σημαίνουσα ιδέα για τον τόπο, και την συμπεριφορά ή, ίσως, πρόκειται να αποδειχτεί πως είναι και θα παραμείνει ένα ακόμη ακαθόριστο σύνολο λεπτομερειών.
ENGLISH The idea of drifting on the surface of the planet, visiting the tiny and the vast details of geography, the landscape, the idea of naming a place, a path and a unique type of behavior, habitation and, furthermore, the effort to embody all rituals of identity on it, belongs and is dissolving to the world. I inhabit a room, a building, a garden, a road, a view, the idea of a city, the idea of a landscape, the dust, the wind, a variation of meaning. There, inside the new and unidentifined place, this meaning will be defined and enriched with all these details that will transform it to a possibility. To something that might be stabilised as the primary idea for the place and the behaviour or it, possibly, proven and frozen as a mixture of details.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION