Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Τη στιγμή της εξόδου από ένα απαιτητικό ταξίδι στήνεται το φράγμα των συλλογών. Περιέχει τον σωρό των εικόνων, των ήχων και των ασύντακτων σκέψεων που δεν έτυχε να τακτοποιηθούν σε μια σειρά και να μοιραστούν στα μέρη της επιθυμίας. Αιωρείται, συνδέεται και διαχέεται εύκολα σκορπίζοντας τον σωρό των λεπτομερειών που μπορούν ακαριαία να σχηματίσουν μια νεα σειρά δυνατών υποθέσεων. Εχει το εύπλαστο σχήμα της αιωρούμενης μεμβράνης. Πλέει και παρασύρεται από την παραμικρή κίνηση του αέρα. Τα υλικά που περιέχει μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν νέες ή να διαλύσουν όλες τις προηγούμενες βεβαιότητες του ταξιδιού. Μιά εικόνα του, για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει το νόημα μιας σειράς βεβαιωμένων γεγονότων δραστικά ώστε να φαίνεται πως, από εκείνη τη στιγμή και μετα, υπερασπίζουν ένα κόσμο φαινομένων.
ENGLISH At the moment of exodus from a demanding journey the barrier of collections is created. It contains the numbers of pictures, of sounds and non-linear thought sequences which have never set and conveyed to the places of desire. It flows, it connecte and then easily scatter, the numbers of details which can instantly form a new environment of possibilities. It has the shape of a membrane. Flowing and taken away from the minimum air flow. The materials contained in it can easily create new, or dissolve, all previous assurances of the journey. A picture, for example, added anywhere can change the meaning of a line of facts radically and turn it, from that moment on, to a variation of a world of phenomena.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION