Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Στο ύψος που βρίσκεται πάνω από τον καιρό, μεταξύ του ύπνου και της εγρήγορσης, ..άγγελοι. Η σύνδεση με την πραγματικότητα έχει υποχωρήσει μπροστά στην ισχύ του ονειρου. Ο στοχασμός, ανίσχυρος ακόμη, σε μια φωλιά του νου, ανιχνεύει όλες τις σειρές των συλλογών στα αισθητήρια, ψάχνοντας τα κομμάτια εκείνα που θα επαληθεύσουν και πάλι την ύπαρξη της άρχουσας συνοδού ιδέας της αναζήτησης ενός νοήματος. Του νοήματος που, δεν κατοικεί στις κατασκευασμένες ισχυρές ιδέες, αλλά, διαχέεται ομοιόμορφα παντού, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής. Η αναμονή της απόδωσης όλων των θησαυρών που συνοδεύουν κάθε στιγμή αυτού του θηριώδους βήματος, της πτήσης επάνω από την επιφάνεια του πλανήτη, πρόκειται να εκπληρωθεί και να αποδώσει. Να σταθεροποιήσει κάθε επιλογή σε ένα είδος προσωπικού πανίσχυρου χάρτη νοημάτων στον κόσμο του αναζητητή. Απομακρυνόμαστε πολύ για να διαχυθούμε στον κόσμο.
ENGLISH Angels …. at an altitude above weather, between sleep and awakening. The connection with reality has already fallen into pieces before the power of dream. Meditation, still weak, inside a cavity within the mind, detects all series of collections from body sensors, looking for the elements which will verify once more the existence of the leading and the subsequent idea, the search of a meaning. A meaning, away from the powerful, ideal structures, but, diffused uniformly, in every detail of life. The expectance for the acquisition of all treasures escorting every moment of this monstrous step above the planet's surface, should soon be fulfilled and flour- ish, stabilizing every choice in a kind of a personal pow- erful map of meanings in the world of the wonderer.

We constantly travel far away
in order to diffuse into the world.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION