Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
HELLINIKA Η επίσκεψη στην βιβλιοθήκη μπορεί να παραταθεί έως ότου βεβαιωθούμε για τα σημαντικά και τα δευτερεύοντα ερωτήματα που καθορίζουν τη ζωή. Η βιβλιοθήκη μπορεί να γίνει ένας ισάξιος ναός. Να περιέχει όλες τις κενές βεβαιότητες για τη ζωή αλλά ταυτόχρονα να υποστηρίζει την περιπέτεια της ανίχνευσης της ιδέας του κενού, την ιδέα και την καταγωγή της βεβαιότητας, την ανίχνευση και την απόλαυση όλων των άλλων εκδοχών για τη παλλόμενη ζωή στον πλανήτη. Η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας περιείχε και προσφέρε μια απρόσμενη σειρά ερωτηματικών. Το ερωτηματικό για την ανυπαρξία των χειριστών της, το ερωτηματικό για την μετατροπή της σε έκθεμα, το ερωτηματικό για την αδυναμία της να εκπέμψει την άγρια επιθυμία στην πόλη.
ENGLISH The visit to the library of ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ can be prolonged until we feel sure about the crucial and secondary questions of life. The library can be seen and accepted as a mosque or a church. Include all meaningless confirmations for life and at the same time, sustain the idea of the reconnaicance of the idea of "meaning", the reconnaisance of the idea and the origin of "confirm", the detection and enjoyment of all variations of the vivid life on the planet. The visit to the library of ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ has generated a sudden number of questions. The question for the absence of users, the question for the conversion of the building to an exhibit, the question of the lack of power to transmit the wild passion to the city.

FEDAFACULTY OF ENGINEERING/DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
UMARUNION OF MEDITERRANNEAN ARCHITECTS
SEASOCIETY OF EGYPTIAN ARCHITECTS

AUTHENTICITY AND CONTEMPORANITY
UPGRADING AND REVITALIZATION