Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

Ημερολόγιο από το Εκπαιδευτικό Ταξίδι στην Ελβετία.
Το ημερολόγιο περιγράφει στοχαστικά, επεισόδια του Εκπαιδευτικού Ταξιδιού του α' έτους, που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με σκοπό την επίσκεψη στην Ελβετία.
Περιέχει
5 σελίδες. 11η Απριλίου - 17η Απριλίου 2011.

The diary from the Εducational voyage to Switzerland.
The diary is a meditative description of incidents during the Educational voyage of the first year, organized by the department
of Architecture of the University of Thessaly, to Switzerland. It contains
5 pages. 11th of April - 17th of April 2011.