Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

"δέκα ημέρες στην Ουτοπία", Σχεδιάζοντας στο τοπίο της μεθορίου.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της ορεινής Ροδόπης, στο δασικό χωριό της Ελατιάς (Καρά ντερέ) του νομού Δράμας. Συμμετείχαν 10 φοιτητές και φοιτήτριες από τη σχολή Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι στόχοι του προγράμματος ήταν:
1. Η γνωριμία και η κοινή ζωή στην περιοχή (NATURA 2000) της ορεινής Ροδόπης,
2. Η μελέτη των στοιχείων κατοίκησης,
3. Ο σχεδιασμός προτάσεων διαμόρφωσης και επανάχρησης των υποδομών,
4. Η συνεργασία με φορείς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
5. Η εμπειρία που θα αποκτηθεί από τη δράση σε προστατευόμενο περιβάλλον,
6. Η ουτοπική κατοίκηση, η πολυπαραγοντική διερεύνηση και πρακτική του σχεδιασμού, η εμπλοκή με τις θεωρίες της κατανόησης του περιβάλλοντος.
       "...το τοπίο είναι ένας ελκυστής της επιθυμίας... Με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος θέλει να επανέλθει και πάλι, συνέχεια. Το τοπίο δεν είναι στατικό, βουβό. Περιέχει τον ουρανό, υποδέχεται τα βαριά σύννεφα και την ομίχλη, το σκίσιμο της σιωπής από το θόρυβο της καταιγίδας, τις ριπές των σταγόνων που διαπερνούν τα ρούχα και δημιουργούν ρυάκια πάνω στο σώμα, την υγρασία και τις λίμνες όπου γεννηθήκαμε.
Το τοπίο είναι η μεγάλη μήτρα των ξεχασμένων λεπτομερειών για τη ζωή στος πλανήτη..."

"ten days in Utopia", designing in the landscape of the borderline.
The documentation and design workshop took place at the mountainous area of Rodopi, near the Greek-Bulgarian borders, at the area of Elatia (Kara-dere), the prefecture of Drama. 10 students from the department of Architecture of the University of Thessaly were participated. The aims of the program were:
1. The familiarization with the territory (under the protection of the E.U. direction NATURA 2000) and the common life,
2. The detection and study of all habitation elements,
3. The design of prepositions for the shaping and reuse of all existing infrastructure,
4. The cooperation with all local authorities for environmental protection,
5. The experience that will be gained due to this action program inside an area under protection,
6. The living in Utopia, the multi-functional research and practice of designing, the engagement with the theories of environmental comprehension.
       "...the landscape is an attractor of desire ...under the influence of a peculiar feeling man tend to return again and again, continuously. The landscape is not static, silent. It holds the sky, the dark heavy clouds and the fog, the tearing of the silence from the incoming storm, the gust of the drops penetrating the cloths creating brooks on the flesh, the humidity and the lakes where we once were born.
Landscape is the overall matrix of the long forgotten details of life on the planet..."