Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

''...εικαστική πορεία...'' Εργαστήριο στοχασμού και εικαστικών χειρισμών, στις Πρέσπες.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των λιμνών Πρέσπα και Μικρή Πρέσπα, στη δυτική πλευρά του νομού φλώρινας*. Συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες από το τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Ελλάδος. Η περιήγηση, η ανίχνευση, οι πορείες και οι συλλογές, η συλλογική εργασία ώστε να έρθει στην πραγματικότητα ένα σύνθετο αντικείμενο-υποδοχέας, η ερμηνεία του περιβάλλοντος και του εαυτού ως μάρτυρα και εφαρμοστή των ποικιλιών του λόγου και των πράξεων... συγκρότησαν ένα πεδίο στοχασμού που εκτάθηκε στην τοπική γεωγραφία και όρισε την πλοκή και τις επιδράσεις μεταξύ των μετόχων.
      "...Βρισκόμαστε, για μια στιγμή, στο χώρο, στο σύμπαν. Αρκετοί ώστε να συμφωνήσουμε σε μια τελετή της κατασκευής. Πολλοί, ώστε να υπάρχει χώρος έκτασης της προσωπικότητας και του στοχασμού όταν αυτό επιθυμηθεί. Δεκάδες ώστε να απλωθούμε στο δειλινό και να κοιτάξουμε προς το κοινό κέντρο, την κατασκευή. Χιλιάδες, ώστε να σπαρεί η αφήγηση για τον χρόνο που ζήσαμε, να εξελιχθεί σε ένα ζηλευτό μύθο. Υπάρχει ένα σημείο χρόνου, μια στιγμή κατά την οποία το σώμα και ο νούς συντονίζονται στην υπερ-πραγματικότητα, επιθυμώντας να χωνευτούν για πάντα στον υφασμάτινο δεσμό που συγκρατεί δύο μακριά λυγισμένα ξύλα, υπάρχει μια άλλη στιγμή που ένα έργο έχει τελειώσει και ξεκίνησε ήδη η τελετη της απομάκρυνσης από αυτό, είτε για να το δούμε ολόκληρο από μια διαφορετική απόσταση είτε για να το εγκαταλείψουμε γιατί ανήκει πιά στους άλλους..." ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

''...visual march...'' A meditation and art performances workshop at lake Prespes, Hellas.
The workshop took place at the area of the lakes Prespa and Mikri Prespa, at the west side of the Florina prefecture.* The participants were students from the Department of visual and applied arts from the University of Western Macedonia. The tour, the scouting, the marches and the collections, the collective working in order to achive the birth to reality of a complicated odject-receptor, the interpretation of the environement and the self as a martyr and a fitter of the varieties of speach and acts ...constituted a field of meditation which extend to the local geography and defined the plot and the influence between each other.
      "... We found, for a moment, ourselves into a space, into the univerce. Enough, as to agree and participate in a ritual to build a construction. Many, as to have enough space to extend the limits of personality and meditation wherever we desire. Tenths, as to spread into the sunset and focus to the mutual center, that structure. Thousants, as to sow the narration for the time we lived together and evolve an enviable myth. There is a time spot when the body and the mind are coordinate to the sur-reality, desiring to be digested for ever into the fabric bond that keep two bended wooden poles. There is another time spot when a project has been finished and the ritual to moove away from it has already been started, either to see it as a whole from a distance or to abandon it because it belongs to the others..." DIGITAL DIARY / PRESPES / 2010.