Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

''...Στάση στην Ευτοπία...''Εργαστήριο στοχασμού και σχεδιασμού στην Τοσκάνη, στην Ιταλία.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Τοσκάνης, στην Ιταλία. Συμμετείχαν τριάντα πέντε φοιτητές και φοιτήτριες από της σχολές Αρχιτεκτονικής των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Σκοπός του εργαστήριου ήταν η διερεύνηση της ταυτότητας του τοπίου. Η προσωπική, μοναχική, εμπλοκή και δημιουργία των ερωτηματικών, η σταθεροποίηση των βεβαιοτήτων, ο σχεδιασμός και η υποστήριξη του πρόσκαιρου δείγματος των αποκτημάτων. Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε η παρουσίαση και η υπεράσπιση της ιδέας του χωρο-χρονικού θύλακα γεγονότων όπου περιέχεται και ολοκληρώνεται η Ευτοπία. Η συλλογική, δηλαδή, ζωή, η αυτονομία από τις υλικές δεσμεύσεις και η αφιέρωση στην κατανόηση των δειγμάτων του εαυτού και της σχέσης του με το περιβάλλον.
      "... Το ταξίδι άρχισε νωρίς το απόγευμα στη ζέστη των δρόμων μιας πόλης. Θα διασχίσουμε ένα κομμάτι της οικείας γεωγραφίας, του ανάγλυφου που συγκρατεί για αιώνες τα ονόματα των βουνών, των ρεμάτων, των μικρών και των μεγαλύτερων κοιλάδων. Των ανηφορικών δρόμων έως τις κορυφές που άλλοτε χάνονται στην ομίχλη σβήνοντας κάθε ίχνος από τη μνήμη και άλλοτε προτρέπουν τον ταξιδιώτη να σταματήσει για μέρες εκεί, στα τελικά όρια της επιθυμίας, και να δημιουργήσει τους προσωπικούς κατάλογους από όσα θα δεί, από όπου θα περπατήσει, από ό,τι σκεφτεί, ό,τι αποκτήσει από την γενναιοδωρία των άλλων, ό,τι συγκρατήσει σφιχτά ως τη στιγμή που η πρόκληση μιας συζήτησης θα τον αναγκάσει να εξαπολύσει όλη την ισχύ του προς τον κόσμο..." ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

''...Stasis in Eutopia...'' A meditation and Design workshop at Tuscany, Italy.
The workshop took place at Tuscany, Italy. Thirty five students participated coming from the departments of Architecture of the Universities of Thessaloniki and Thessaly. The primary purpose was to enter to the discipline of researching the land- scape. The personal, solitary, involvement and the creation of questions, the stabilization of any certainty beyond doubt, the design and the justification of all momentary acquisitions. Simultaneously there was an attempt to present and debate with the idea of the time-space pocket of life where the Eutopia condition is contained and fulfilled. The collective life, the autonomy from all materialistic every day needs the dedication to the comprehension of self correlating with the envi- ronment.
      "...The voyage started early afternoon in the heat of the streets of a town. We will cross a section of our familiar geography, the landscape sustaining for centuries the names of the mountains, the ravines, the tiny and the vast valleys. We will follow the upward going roads aiming to reach the picks, either covered by fog thus erasing any memory trace or urging the traveler to stay for long, at the final boundaries of desire. To create the archives containing all he has see, all he has walk by, all thoughts, everything he has acquire because of the generosity of the others, anything he is now keep tight in his hands until the moment a discussion will force him to launch its power toward the world...". DIGITAL DIARY / TUSCANY / 2010.