Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

Καλοκαιρινό Εργαστήριο της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Χωρών της Μεσογείου, στο Κάϊρο.
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Κάϊρο από την 27 Ιουλίου έως και την 8η Αυγούστου, 2009. Συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες από τις χώρες του Μαρόκου, της Μάλτας, της Παλεστινιακής Αρχής, της Ισπανίας, της Εγίπτου, της Ελλάδας και της Τινισίας. Η περιοχή μελέτης του εργαστήριου βρίσκεται στους πρόποδες της οχυρής ακρόπολης της πόλης. Ενα σύμπλεγμα εγκαταλελλειμμένων και ερειπωμένων κτιρίων που συγκροτούσαν το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της πόλης σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Παλάτια, στρατώνες, εργαστήρια όπλων, αποθήκες, βρίσκονται χωροθετημένα εντός ενός αμυντικού συστήματος οχυρώσεων. Στην οχυρή ακρόπολη προστέθηκαν τμηματικά κατασκευές από τις δυναστείες των Αγιουβιδών, των Μαμλούκων, των Οθομανών και τέλος από τον Μοχάμαντ Άλι. Το λειτουργικό πρόγραμμα που προτάθηκε για μελέτη περιείχε την υποχρέωση της χωροθέτησης και του σχεδιασμού Μουσείου, Συνεδριακού και Εκπαιδευτικού Κέντρου, Εκθεσιακών χώρων, Κέντρου Αναψυχής και Εμπορικού Κέντρου.
      "...Στο πρώτο δειλινό, στον Αιγυπτιακό κήπο, όταν εννοήσαμε πως θα έπρεπε να ζήσουμε με τον ζεστό άνεμο, τη σκόνη και τον λαμπρότερο ήλιο στη γη, προετοιμάσαμε τους εαυτούς μας, οπλίζοντάς τους με μια πυκνή παράγραφο νοημάτων. Η πρώτη φράση περιείχε την περιγραφή των τροχιών των πτήσεών μας πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη. Η δεύτερη περιέγραψε την επιθυμία που συγκρατεί και αποδεσμεύει όλες τις δυνατότητες του κοσμοπολίτη. Η τρίτη, την πρόθεσή μας να εκθέσουμε τον εαυτό σε μια μικρή και σε μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων..." ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Summer Design Workshop of the U.M.Ar., at Αl Qãhira (Cairo).
WORKSHOPS / ENGLISH The workshop took place at the city of Al Qãhira (The Victorious City) between the 27th of July and the 8th of August, 2009. The countries participated were Egypt, Greece, The Palestinian Authority, Spain, Tunis, Marocco and Malta. The research area is situated at the citadel of the city. A complex of abandoned and almost ruined buildings once consisting the administrative and military center throughout successive and cumulative political periods within the local history. Palaces, Barracks, weapon factories and warehouses were situated inside the fortifications. The buildings were con- structed during the Ayyubid, the Mamluk, the Ottoman dynasties and finally by Mohamant Ali. The Programm given for study contained the obligation to plan and design Museums, Galleries, a conference Center, an Educational center, a recreational and Trade Center.
      "... At the time of the first sunset in the Egyptian garden, when it become understood that we have to live with the warm wind, the dust and the most glorious sun on Earth, we prepaired ourselves, armed with a powerful paragraph of meanings. The first sentence quickly describes the elliptical movement of our flights above the surface of the Earth. The second describes the desire that holds and activates all the capabilities of a citizen of the world. The third, our intention to exhibit ourselves inside a small and, later, a larger group of strangers..." DIGITAL DIARY / Al Qahira / 2009