Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

"τρείς ημέρες στην Ουτοπία", γιά τις "ΕΥΡΩΠΑЇΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.
Το τριήμερο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο δήμο Μακρινίτσας, στο όρος Πήλιον του νομού Μαγνησίας, στα πλαίσια της διοργάνωσης "Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς". Το αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν η τοπική υπαίθρια αρχιτεκτονική και οι πιθανότητες μικρών επεμβάσεων στην εγγύς περιοχή του δήμου. Μία από αυτές στηριζόταν στο αίτημα της ενίσχυσης της ταυτότητας της κεντρικής πλατείας που συγκεντρώνει ολόκληρο τον πληθυσμό των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πλατεία τελειώνει σε ένα καγκελόφρακτο χείλος και μετά, αρκετά μέτρα χαμηλότερα υπάρχει το πλάτωμα, ένας ακόμη εξώστης προς τις απότομες πλαγιές, που διατρέχεται από ένα μονοπάτι.
Το μονοπάτι ξεκινά από τη βάση μιας σκάλας που ενώνει τη στάθμη της πλατείας με το πλάτωμα και οδηγεί σε άλλο τμήμα του οικισμού, χαμηλότερα. ...Σε αυτή την μικρή περιοχή σχεδιάστηκε ένα φαρδύ κλιμακωτό τοιχείο που όρισε το χείλος προς την απότομη κλίση επιτρέποντας την στάση και την παρατήρηση του τοπίου από τον επισκέπτη...
      "...για τη σημασία της ταυτότητας των βουνών και την διαφύλαξή της, της ταυτότητας που δεν είναι μια εικόνα αλλά ένα σύστημα σημείων και σημάνσεων της κοινής ζωής... είναι η απόλαυση μιας διαρκούς συζήτησης μέσα στην ημέρα, περιμένοντας επισκέπτες, αποχαιρετώντας φίλους ...η δύσκολη πορεία προς τα ψηλά, η κατάβαση με οδηγό ένα λίθινο κανάλι για το νερό... η κατανόηση, μέσα στο χρόνο, των άπειρων ιδιοτήτων των βουνών."

"three days in Utopia", ...for the "EUROPEAN DAYS OF CULTURAL HERITAGE".
The three day workshop and the meeting under the title "EUROPEAN DAYS OF CULTURAL HERITAGE" took place at the municipality of Makrinitsa, at the PILION mountain, the prefecture of Magnesia. The objective was to investigate the local outdoor architecture and, further more, the possibility of small scale architectural interventions in the area of the municipal- ity. One of these interventions was based on the need of enriching the identity of the central square, a place where most of the daily visiting population is stationed. The limit of the square is the rail fence at the edge of a cliff. Twenty meters lower from the square's surface there is a plateau, another natural balcony looking towards the steep slopes of the mountain. The plateau is crossed by a pathway starting from the lower-end of a cement staircase, uniting the level of the main square with the level of the plateau, leading to another part of the habitat, lower down. ...there, we have proposed the construction of a wide gradational wall up to the height of one meter, made by cement and stones, following the contour line, continu- ously varying in thickness, defining the plateau's limit to the steep slope, allowing the visitor to stay for long and observe the landscape...
      "...because the mountains are containing their unique and important identity. An identity based on a context, a sys- tem of signs coming from the daily and the constant events of common life ...the enjoyment coming from a prolonged discus- sion throughout the day, waiting for visitors, giving a farewell to friends ...the hard time while climbing upwards or stepping down following a water canal made of stone ....the comprehension, as time is going by, of their limitless properties..."