Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

"πέντε ημέρες στην Ουτοπία", κατανοώντας ένα κτίριο. Το "Σουηδικό".
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του οροπέδιου όπου βρίσκεται η κοινότητα της Βλάστης, πάνω από την πόλη της Πτολεμαϊδας, στο νομό Κοζάνης. Η κοινότητα φιλοξένησε την ομάδα των φοιτητών/τριων επιχειρώντας να περιλάβει τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους στην διαδικασία της αναζήτησης μιας ιδεώδους λύσης στην ανακαίνιση του κτιρίου, την επανάχρησή του, τη διατήρηση και ανάδειξη του εξοπλισμού (μηχανές ύφανσης), την μεταβολή τμήματος του λειτουργικού του διαγράμματος ώστε να αποτελέσει και πάλι ένα σημαντικό πυρήνα προσέλκυσης του ενδιαφέροντος προς την κοινότητα και την ευρύτερη περιοχή. Ζητήθηκε η διερεύνηση της πιθανότητας στέγασης και υποστήριξης μικρών ομάδων επιστημόνων ή φοιτητών για μελέτες και εξειδικευμένες ερευνητικές εργασίες στο ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής, την παρακολούθηση της εξέλιξης του κοινοτικού ιστού και του συσχετισμού του με το συμβατικό φυσικό του πεδίο, στο χρόνο, τη μελέτη και το σχεδιασμό προτάσεων για μικρά ή μεσαία προβλήματα ρύθμισης χώρου. Αυτή η επιλογή θα συνέδεε ένα ή περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα με την κοινότητα Βλάστης αναστέλλοντας την αποδυνάμωσή της, υποστηρίζοντας ένα νέο μοντέλο ενίσχυσης της κατοίκησης.

"five days in Utopia", comprehending a building. The "swedish".
The documentation and design workshop took place at the mountainous area of Ptolemaida.
The community of Vlasti is situated at a highland plateau near the city of Ptolemaida, the prefecture of kozani.
The community has been invited and offer hospitality to the team of students and professors aiming to add the results of their investigation and design practice to an overall process towards an ideal building renewal. Its maintenance and re-habitation, the reuse of all weaving machinery already stationed inside, the possible change of its functional diagram in order to gain again the essential core of interest for the community and the area altogether.
The team was asked to activate a research and design program searching the possibility of total living contitions of minor or bigger groups of scientists or students aiming to upload specific scientific research programs to the overall ecosystem of the area, the monitoring of the evolution process of the community fabric and its correlation with the surrounding natural topography as it is evolve in time, the search and the design outcome of minor small scale spatial questions.
A selection of activities of such kind would connect one or more university departments with the community of Vlasti, having as a result the postponing of its cultural and social weakening. Strengthening, to the contrary, a new model of habitation.