Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

''...αλλάζοντας τα τοπία...'' Πολυεθνικό εργαστήριο σχεδιασμού στον Βόλο.
Το εργαστήριο* πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου, στο νομό Μαγνησίας, και φιλοξενήθηκε από το τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι περιοχές των πέντε θεμάτων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του νομού. Συμμετείχαν καθηγητές/τριες και φοιτητές και φοιτήτριες από την Πορτογαλία, την Αργεντινή, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, το Μαρόκο, την Κύπρο, την Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και την Γερμανία. Δέκα ημέρες συνεχούς εργασίας, έρευνας, σχεδιασμού, παρουσιάσεων και μακριών συζητήσεων, ένα ιδεώδες εκφραστικό-εκπαιδευτικό πεδίο.
      "...Οι συναντήσεις, οι υποδοχές όσων μεταφέρουν δείγματα από μακρινές τοπογραφίες και πρόκειται να τα δωρήσουν, σαν αφηγήσεις, σε όσους πρόκειται να τους υποδεχθούν, είναι τα μόνα ουσιαστικά πεδία συνύπαρξης, οι περιοχές όπου το άγνωστο προσβάλλεται, χάνει τον προστατευτικό φλοιό του, κάθε ισχύ που το όριζε και, αποδίδει το χώρο του στη συλλογική ζωή. Θα αποχωρήσουμε γεμάτοι από υποσχέσεις, από προσκλήσεις για επόμενα ταξίδια. Με την ανάμνηση εκείνων των στιγμών όπου στρέφαμε την προσοχή μας και περιμέναμε να εκδηλωθεί μια σκέψη, ανακοινώναμε μια ερώτηση, ακολουθούσαμε το νόημα των γραμμών και των λέξεων. Μέτοχοι και συστατικοί φορείς των ομάδων..." ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

''...changing landscapes...'' A multinational design workshop at Volos, Magnesia, Hellas.
The workshop took place at the city of Volos, at the prefecture of Magnesia, and has been hosted by the department of Architecture of the University of Thessaly. The five project and survey areas were situated at the wider territory of the prefecture. Almost a hundred students and twenty professors were participated in the workshop coming from Portugal, Argentina, Spain, Italy, Greece, Morocco, Cyprus, the States, Mexico and Germany. Ten days of constant work, research, design, presentations and long discussions. An ideal expressive-educational field.
      "...The meetings, the reception of all those who convey specimens from far away topographies and are about to offer, to narrate to everyone who will welcome them, are the only essential fields of actions and co-existence. The fields where the unknown can been offend, loose its protection crust, the power that keep it active, and fade away. Letting its territory to the phenomenon of collective life. We will leave carrying promises, invitations for future voyages. Carrying the memories of the moments when we were focusing to receive the first thought, to ask the first question, to follow the meaning of lines and words. Participants and essential carriers of the communities..." DIGITAL DIARY / CHANGING LANDSCAPES / 2010.