Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια


Τα βιβλία : 1. Η Γεωγραφία του νερού, 2. Ινδία δια μέσου Ιορδανίας, καθώς και ο κατάλογος της ομότιτλης έκθεσης
"οι αφοδεύοντες", έχουν εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο "ΝΗΣΙΔΕΣ", στη Θεσσαλονίκη.