Αρχική σελίδα

Η ασφάλεια της συναλλαγής αλλά και της επίσκεψης στην ιστο-σελίδα είναι πολύ σημαντική υπόθεση και καθορίζει την δικτυακή δια-πρακτική σχέση. Δεν συλλέγεται οποιαδήποτε πληροφορία και δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε λόγο. Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιέχεται στην νομολογία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Παρόλα αυτά, αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ψηφιακά δείγματα μπορείτε να το ζητήσετε και θα χορηγηθεί το σύνολο μιας ενότητας στην ανάλυση οθόνης ή μεγαλύτερη. The security and privacy of a visit to the web-page or any financial interaction is very importand and defines the web inter-change relationship. There is no intention or any application adjusted to collect and use any information for any reason. The content of the web-page ( photos, videos and texts) is covered by intellectual property rights, however if you need to present any part of the content you can apply and thus the specific content can be dispense in a proper resolution.