Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

"TO ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ"
...Ονομάζεται ''το δένδρο της βροχής'' και ο σπόρος του έχει μεταφερθεί από κάποια μακρινή κοιλάδα της Αφρικής. Δεν ανήκει στην ομάδα των δένδρων που αναζητούμε τα φλεγόμενα μεσημέρια για να ζήσουμε κάτω από την προστασία του βαθιού ίσκιου τους. Ούτε συγγενεύει με τα δένδρα που τινάζονται όσο ψηλά τους επιτρέπει η βαρύτητα χωρίς να απλώνωνται στο χώρο. Είναι το δένδρο που υπερασπίζει την ιδέα της περιπέτειας της ζωής, τις δυνατότητες, την πλοκή της, τη συνέχεια και τις πολλαπλές πιθανότητες... Λένε πως, θα έπρεπε να αναγνωρίζουμε στο σχήμα και τις λεπτές λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών τους, συμβολισμούς για τη ζωή... δείκτες των πορειών μας.

THE RAIN TREE
They call it ''the Rain Tree''. It's seed was carried from a far away valley of Afrika. It belongs not to the group of trees we are seeking during the burning noon to survive under their deep protective shadow. Nor it relates to the trees that explode up to the sky as high as gravity allows, covering a tiny detail of space. It is the tree that defend the idea of an adventurous life, it's possibilities, it's plot, it's continuity, all probabili- ties... They say that looking at its shape and its delicate details of their properties we should identify, the symbolisms for life... the indicators of our routes.