Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

Η TEXNIKH
Ο θόρυβος του τροχού καθορίζει τη σημασία των στιγμών και οδηγεί το βλέμμα. Η επιφάνεια του πλανήτη είναι γεμάτη από δείγματα κατασκευών για τη συντήρηση και τη σταθερότητα της ζωής ...την ελπίδα πως κάθε ημέρα θα οριστεί και θα τελειώσει ασφαλώς. Ο τροχός είναι μία κατασκευή αλλά και ένα σύμβολο. Κάθε σημείο της γεωμετρίας του, κάθε γενναία λεπτομέρειά του αποδεικνύει τη δυνατότητα του μυαλού στο συνεχές παιχνίδισμά του με την φυσική οικονομία. Αν μείνουμε απέναντί του κατά τη διάρκεια του μακρού συριακού απογεύματος και ταιριάξουμε τις λεπτομέρειες που καθορίζουν την κατασκευή του ...το απέραντο διάστημα σταθερότητας που εξαιτίας του δωρήθηκε στην περιοχή... θα κατανοήσουμε γιατί η τεχνικη είναι μια λέξη ριζωμένη στην τέχνη, τη λέξη που προέρχεται (...με τη σειρά της) από τη λέξη γεννώ.

TECHNIQUE
The sound from the great wooden wheel defines the importance of the moments and direct the look. The planet is full of structures made to preserve and stabilize life ...preserve the hope that every day will be extended within its boundaries and fulfilled safely. The great wooden wheel is a structure and a symbol. Every detail of its geometry, every brave detail, prove the potentiality of mind when activated into this constant gaming with the natural economy. If we stay in front of it during the long Syrian afternoon and combine the details that shape its structure ''...the endless period of stability that due to this structure was given to the land...'' we will understand why the word technique origins from the word art and the word art comes from the word birth*.

 

* In the Hellenic language the word technique origins from the word techni (art) and the word techni(art) comes from the word tichto (give birth).