Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

H ΘΑΛΑΣΣΑ
"...Πίσω από τον ψηλό αμμώδη λόφο βρισκόταν η παραλία και οι δύο ψαρόβαρκες. Στο κατάστρωμα είδαμε το άψυχο σώμα του ψαριού..." Ζούμε υπο το βάρος ενός συστήματος γνώσης, ενός αξιακού πεδίου τακτοποιημένου έτσι ώστε να συγκρατεί τις ψηφίδες ενός είδους πολιτισμού. Ζούμε υπομένοντας, μιμούμενοι προθέσεις και σκοπούς που επιβλήθηκαν, ως τμήματα μιας ιδεώδους εκπαίδευσης. Τι αντικρύσαμε μπροστά μας; Ένα σύμβολο της ιδέας για τον κίνδυνο; Τη σκιά που συνοδεύει τους βαθύτερους φόβους μας για τη ζωή στη θάλασσα; Μια λαμπρή λεπτομέρεια της εξέλιξης στον πλανήτη; Ένα ορισμό και ενα δείγμα για τις πειθαρχίες στην αναζήτηση της τροφής;

THE SEA
Behind the high, sandy hill appeared the shore and the two fish boats. On the deck we've notice the lifeless body of a shark. We are living under the influence of a system of knowl- edge, a field of values fixed to restrain the fragments of a type of civilization. We are living enduring, imitating given intentions and goals, the disciplines of an ideal education. What is that lying in front of us? Is it a symbol of the idea we have for danger? Is it the shadow accompanying our deep fears when living by the sea? A brilliant detail of evolution on the planet? A definition and a paradigm for the disciplines we exercise seeking food?