Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Οι μικρές κατοικίες στην έρημο, κοντά στη θάλασσα, μοιάζουν με οχυρά. Προστατεύουν όσους τις κατοικούν από τον αέρα, την άμμο, τη θερμότητα και τον ήλιο. Στο εσωτερικό τους υπάρχει πάντα ένας μικρός κήπος και μια αποθήκη νερού. Φαίνεται πως, βαθμιαία, μέσα στο πέρασμα του χρόνου, οι κήποι και οι απέραντες καλλιέργειες έξω από το περιτείχισμα συρρικνώθηκαν, χάθηκαν ...μεταβλήθηκαν σε ανάμνηση. Αφήνοντας το τελευταίο ελάχιστο δείγμα τους σε αυτή τη μικρή πολύτιμη επιφάνεια του προστατευμένου εσωτερικού.

THE COMPARISON
The small habitats in the dessert, by the sea, resemble the form of a fort. Protecting everyone inside from the wind, the sand, the heat and the sun. Inside there is always a small garden and a water tank. It looks as if, gradually, as time passed by, the gardens and the vast cultures, once extending outside the wall, shrink, deminish ...turn to a memory. Living this last minor plantation covering the valuable surface of the protected interior.