Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ
Από το μικρό φινιστρίνι του αεροσκάφους, αντικρύζουμε όσα ποτέ πριν, γενιές ανθρώπων, δεν κατάφεραν να δουν. Από το ύψος εκείνο όπου κατοικούσαν μόνο οι θεοί. Βλέπουμε, βυθίζουμε το βλέμμα στις λεπτομέρειες των λευκών μετεώρων, στο αέρινο περίβλημα που προστατεύει την ζωή. Επιτρέπει την σκέψη για τα δαντελωτά ίχνη στο όριο του νερού και της γης ...τον ορισμό μιας μοναδικής σκέψης για τον ορίζοντα και τον ήλιο. Αιώνες πριν η θριαμβέυουσα εικόνα για τη μορφή του πλανήτη δεν ήταν παρά μια φτωχή ιδέα. Τώρα, βλέπουμε και μοιραζόμαστε την ακριβή μορφή της κατοικίας μας στο σύμπαν. Η ιστορία των ιδεών και των αποδείξεών τους είναι η ιστορία των επιστημών. Οι επιστήμες σταθεροποιούν και προστατεύουν ...ανιχνεύουν το όνομα του πλανήτη και του κόσμου.

THE LOOK
From this window at the side of the aircraft we can stare everything that generations of people never before could see. From an altitude where only gods could cross. We see, we stare all the details of the white meteors, we stare at the aeriform cover that protect life. Providing the opportunity to think about the sinuous traces in the limit between the water and the land ...the definition of a unique thought for the horizon and the sun. For centuries, the triumphal icon for the form of the planet was nothing more than a poor idea. Now, we are looking at and share the exact form of our habitat in the univerce. The history of ideas and documentations is the history of sciences. Sciences are stabilise and protect ...detect the name of the planet and the kosmos.