Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ
Υπάρχει μια άσκηση για όσους ταξιδεύουν, ανιχνεύοντας τα τοπία του πλανήτη. Κάποια στιγμή σταματάνε, μόνοι, σε ένα σημείο, στην αμμουδιά μιας άγνωστης θάλασσας. Αφήνουν τα πράγματά τους στη γη. Κάθονται. Ο άνεμος είναι δυνατός, αλλά ...πάντα υπάρχει η σιγουριά πως το δειλινό θα έρθει κάποιος να τους οδηγήσει σε ένα φιλόξενο μακρινό σπίτι. Παρόλα αυτά, μετά από λίγο ...καθισμένοι στο κέντρο, το σημείο από όπου ο εαυτός τους εκτείνεται προς τον κόσμο ...τον πλανήτη ...πρέπει να μετρήσουν τις μικρές ασύντακτες σκέψεις τους και τις ποιότητες του απέραντου χώρου. Συνήθως, οι πρώτες σκέψεις που χάνουν την ισχύ τους και βυθίζονται στη λήθη είναι εκείνες για την αξία των αντικειμένων. Tραντάζουν το σώμα ...τινάζονται προς τον ορίζοντα ...χωρίς να μπορεί η δύναμη των πόλεων να τις τραβήξει εύκολα πίσω.

SKY
There is an exercise for those who travel, scouting the landscapes of the planet. There is a moment when they stop in a place on α shore of a far away unknown sea. Put their belongings on the ground. Sit down. The wind is strong but ...it is sertain that at sunset there will be someone to quide them in an open house. Nonetheless, in a while ...as they stand sitting in the center, the point from where self extend toward kosmos ...to the planet ...they should count all scuttered thoughts together with the qualities of the vast space. Usually, the primar thoughts that loose power and sink into oblivion are those connected to the value of objects. The body shakes ...the thoughts eject to the horizon. The power of the cities cannot draw them back.