Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
Πολύ ψηλά, πάνω στις κορυφογραμμές του Σικκίμ* οι πόλεις έχουν ανθίσει και απλώνονται στις πλευρές των βουνών. Εδώ, συνηθίζουν να λένε πως ο ωκεανός είναι η πυκνή ομίχλη που καλύπτει και σβήνει τις μεγάλες και τις μικρές λεπτομέρειες του τόπου. Άλλοτε ως το μήκος λίγων μέτρων, άλλοτε τόσο πολύ ώστε το σώμα να πλέει μέσα της χωρίς σκοπό. Ο ταξιδιώτης πρέπει να μείνει για πολύ ώστε να προετοιμαστεί και να αρχίσει τον μακρύ διάλογο με ένα κάτοικο της πόλης. Να ρωτήσει για τις ιδιότητες του καιρού, τον τρόπο που το φως του δειλινού υποχωρεί βαθμιαια και διαλύεται σε ζεστές κίτρινες κηλίδες, το πως χάνονται τα μεγάλα βρεγμένα κτίρια στην ομίχλη, ποιά λέξη χρησιμοποιεί για τη βροχή. Μετά να ανταπωδώσει. Να περιγράψει τον τόπο του, να παρουσιάσει ό,τι έχει μεταφέρει μαζί του, να επιβεβαιώσει πως ταξιδεύει για να γνωρίσει τον πλανήτη, το σπίτι του.

THE CITIES
High, on the mountain ridges of Sikkim* the cities are flourishing and spread over the sides. Here, it is a habit to mention the word ''ocean'' when the thick fog is covering the minor and the tiny details of their place. For the length of few meters or until the limits of the cities, engulfing the body, letting it floating having no reason. The traveler, should stay for long in order to prepare self to enter into a long dialogue with a citizen. Ask for the properties of weather, the process when the light of the sunset fade away dissolving to yel- low warm patches, the moments when the wet buildings are sinking into the fog, the word he is using for the rain. Then, to offer back. To describe the land he came from, to present all he is carrying, to confirm that he is traveling to know the planet, his home.

* Sikkim: The most nothern area of India, in the borders with China, located between Nepal and Buttan
* Σικκίμ: Το βορειότερο άκρο της Ινδίας στα σύνορα με την Κίνα, μεταξύ των κρατών Νεπάλ και Μπουτάν