Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΚΕΙΜΕΝΑ
Περιμένουμε πάντα μια στιγμή. Τη στιγμή που μια κατακλυσμιαία, αποκαλυπτική συνθήκη θα μετατρέψει τον κοινό, συγχρονισμένο με ένα σύστημα σκέψης, νου σε μια γεννήτρια ανεξέλεγκτης δημιουργικότητας. Ένα απόγευμα ή ένα δροσερό πρωϊνό θα στοχαστούμε για το περιεχόμενο και τις ιδιότητες ενός κειμένου που ήδη γράψαμε... 'Ενα κείμενο χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς ένα απόθεμα σημασίας, χωρίς μία σημαντική καταγωγή ή μια διαπιστωμένη προσωπική διακλάδωση νοήματος. Κάθε κείμενο είναι μια αναφορά για τον κόσμο. Κάθε κείμενο γεννιέται απο την ανάγκη να εκφράσουμε ...να εκπέμψουμε ένα σήμα για τη θέση μας στον κόσμο.

TEXTS
We are always waiting for a moment. The moment when a cataclysmic, apocalyptic condi- tion will transform a common, synchronous to a system of thought, mind to a generator of unstoppable creativity. During an afternoon or a cool morning we will meditate for the content and the properties of a text we have already been written... Α text having no particular attributes or an apothem of importance. Having not a significant origin or a personal distribution of meaning. Every text is a unique report about kosmos. Every text is coming to reality because of our need to demonstrate ...to transmit a signal containing our position in Kosmos.