Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

Ημερολόγιο από το Καλοκαιρινό Εργαστήριο σχεδιασμού στην πόλη Al Qãhira, στην Aίγυπτο.
Το ημερολόγιο σχεδιάστηκε και συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του Καλοκαιρινού Εργαστηρίου σχεδιασμού της Ένωσης
Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου, στην πόλη Al Qãhira της Αιγύπτου. Περιέχει
21 σελίδες. 27η Ιουλίου - 14η Αυγούστου 2009.

The diary from the Summer Workshop held in Al Qãhira, Egypt.
The diary was designed and developed during the summer design workshop of the Union of Architects of the Mediterranean
Sea in the city of Al Qãhera, Egypt. It contains
21 pages. 27th of July - 14th August 2009.