Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια
Σχέδια για εκδόσεις και δημοσιεύσεις.
Designs for publications and articles.
2000-2010

Διαστάσεις-τιμές / Dimensions-prices :
1. DESIGN01-05 30.00cmx60.00cm Εκτύπωση* / Κ-mount 0.5 cm : 30€ DIGITAL PRINT.
2. DESIGN01-05 30.00cmx60.00cm Εκτύπωση** / Κ-mount 0.5 cm : 40€ DIGITAL PRINT.
3. DESIGN01-05 50.00cmx70.00cm Εκτύπωση** / Κ-mount 0.5 cm : 60€ DIGITAL PRINT.
ΚΟΡΝΙΖΕΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ επιβαρύνονται με προσθετο, κατά περίπτωση, κόστος.
FRAMES / SHIPPING are charged additionally.
*: Απλό χαρτί/ Plain Paper, 250gr
**: Καμβάς/ Canvas

Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
INDICATION MEAN THAT THE EXHIBIT IS FOR SALE