Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΠΛΟΙΑ
Στο Κότσι*, στην δυτική Ινδία κατασκευάζονται νέα ξύλινα πλοία που πρόκειται να διασχίσουν τον Ινδικό Ωκεανό, την Αραβική θάλασσα και να φτάσουν στην δυτική Αφρική. Στην πόλη Σούρ*, βρίσκουμε στις ακτές τα ίδια σχέδια πλοίων ακινητοποιημένα, ως τη στιγμή της ανόδου της θάλασσας. Άλλα, γερμένα στο εσωτερινό ενός μικρού κόλπου, να σαπίζουν. Στην Μανάμα*, οι επιχωματώσεις και τα σχέδια των επεκτάσεων προς τη θάλασσα έχουν ήδη παραμερίσει τις τεχνικές και τις λεπτομερειες της ζωής στη θάλασσα. Ίσως να έχουν καταγραφεί τα ονόματα των πλοίων, οι ευχές που τα συνόδευαν, οι επιθυμίες και οι φόβοι των ναυτικών που πρόσεχαν τις πορείες τους.
Όλα έχουν από καιρό πραγματοποιηθεί, έχουν προσδιορίσει τις ταυτότητες των πολιτισμών της θάλασσας που χάνονται. Κάθε φόβος ξεπεράστηκε, κάθε ευχή πραγματοποιήθηκε, οι επιθυμίες δυνάμωσαν την θέληση στα δύσκολα περάσματα των ωκεανών.

SHIPS
Near the city-harbor of Kochi* new wooden ships are constructed to cross the Indian ocean, the Arabic sea, and, finally, reach to west Africa. At the city of Sur*, I stand watching the same types of ships standing on the shore until the tide will come and rise them on the surface. Some other ships are decay on a near by gulf. At Manama*, the extension of land to the sea for the growth of the city have already erased from collective memory all techniques and details of life on the sea. It is possible that the names of the ships are already kept in katalogues, so must be the wishes that were sailing with them, the desires and the fear of the men who direct their courses. All these have long before be- come true, already stabilise the identities of the cultures of the sea now under extinction. Every fear have been over-passed, every wish become true, the desires fortify the will of the sailors when crossing the ocean.

* Κότσι: Πόλη-λιμάνι στην Νότιο δυτική ακτή της Ινδίας, Σούρ: Παραλιακή πόλη στο σουλτανάτο του Ομάν, Μανάμα: Η πρωτεύουσα του κρατίδιου του Μπαχρέϊν.
* Κochi: City-harbor at the north-west coast of India. Sur: a coastal city in the sultanate of Oman, Manama: the capital of Bahrein.