Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ
Οι χαμηλοί λόφοι της Τοσκάνης, στην Ιταλία, οι συστάδες των δένδρων, οι μακριές γραμμές των κυπαρισσιών, τα περιτειχίσματα και τα ψηλά, ογκώδη κτίρια στις αγροικίες, τα υποστατικά, οι αποθήκες και τα υπόστεγα, καθορίζουν ένα τύπο συμπεριφοράς, την πρώτη τεχνική ανάγνωσης του τοπίου. Αποσύρουν κάθε δείγμα ανησυχίας, ενισχύουν ...εξαπολύουν τον ενθουσιασμό, συνοδεύουν τις μακριές διαδρομές προς τα σημεία όπου ο ορίζοντας πρόκειται να ανανεωθεί, πρόκειται να έλξει και πάλι τον οδοιπόρο, έως την γραμμή των λόφων από όπου έρχεται το σκοτάδι. Η πορεία εκτείνεται σε κάθε διεύθυνση, στο παχύ γρασίδι, ανάμεσα στις συστάδες των καρποφόρων δένδρων, στα παλιά και στα νέα μονοπάτια, δίπλα από τα ερείπια μικρών κτισμάτων για τη διαμονή στην εποχή των συλλογών, στη σκιά μεγάλων μοναχικών δένδρων, πάνω από τα βαθιά χαντάκια και τους κορμούς που γεφυρώνουν το κενό.
Στα σημεία όπου η θέα και η εποπτεία, ο στοχασμός και το μοίρασμα μιας ακατάστατης σκέψης, η ανόρθωση του σώματος και ο σκιασμός των ματιών από το φως του ήλιου θα συμβεί, πρόκειται να προκληθεί η αλλαγή της διεύθυνσης. Προς το σημείο εκείνο όπου βρίσκονται τα υπολλείμματα ενός υπόστεγου, ο κορμός ενός δένδρου που έπεσε σε μιά παλιά άγρια καταιγίδα.
Στο πεδίο των γεγονότων μιας πορείας υπάρχουν, εμφανίζονται και ύποχωρούν, σειρές από ισχυρούς νοηματικούς ελκυστές και διεγέρτες. Περιβάλλουν τον εαυτό, υποστηρίζουν τις ποικιλίες των ερμηνειών, καθορίζουν την ταυτότητα μιας ημερας.

WALKING
The smooth hills in Tuscany, Italy, the clusters of trees, the long rows of cypresses, the walls and the high, bulky buildings, the farmsteads, the warehouses and the shel- ters define a type of behavior, the introductory technique of landscape reading. All these elements calm down the anxiety, strengthen ...launch enthusiasm, accompany self to the long paths towards the places where horizon is go- ing to be reborn, draw the hiker to the limits ...to where night is coming to fall. The course is extending towards any direction, over the thick grass, through the clusters of fruit trees, the abandoned and the new pathways, by the ruins of small structures made to serve residency during the periods of harvesting, under the shadow of the big remote trees, over the deep ditches and the trunks bridging the gap.
At some specific points in the geography of Tuscany where the view and the supervision, the meditation and the sharing of an unstable thought, the uprising of the body and the covering of the eyes before the sun will be happen, a change of direction will be provoked. Towards the area where the remains of a shelter are or the trunk of a tree that fell down during a heavy storm long ago.
At the field of incidents, during a march, there are, appear or disappear, series of powerful concept attrac- tors. Surrounding self, suspending the varieties of expla- nations, defining the identity of the day.

 

 

 

 

* Τοσκάνη: Περιοχή της κεντρικής Ιταλίας.
* Tuscany: An area in the center of Italy.