Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

2002, Ινδία διαμέσου Ιορδανίας.
ΤΑΞΙΔΙΑ / HELLINIKA Το μακρύ ταξίδι προς την Ινδία και την Βορειο-δυτική της περιφέρεια, το Ρατζαστάν έγινε στο τέλος του έτους 2002 από μια μικρή ομάδα ταξιδιωτών. Kαθηγητών, μετόχων, φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος αρχιτεκτόνων στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ένα απαιτητικό πέρασμα διαμέσου των δειγμάτων του παρελθόντος, των σημειοδοτήσεων και των γεγονότων της ζωής, των χωρικών δειγμάτων, των αλλεπάλληλων θέσεων, ενδείξεων και μορφοποιήσεων όλων εκείνων των λεπτομερειών που συνιστούν το περιεχόμενο των ονομάτων της περιοχής. Στην Αγκρα, στην Τζαϊσαλμέρ, στα σύνορα με το Πακιστάν, στο Αμπχανέρι, την μεγάλη δεξαμενή νερού, την Τζαϊπούρ, την Μάνταβα, την Ούνταϊπουρ. Το ταξίδι ξεκίνησε από την Πέτρα της Ιορδανίας, μία ημέρα πρίν, και έτσι η έρημος της Εγγύς Ανατολής, το βραχώδες ρήγμα-είσοδος και η κρυμμένη φλέβα νερού που υποστήριζε την ζωή στην πόλη των Ναβαταίων αναμείχθηκαν με τα ευρήματα και τα γεγονότα, τα σχέδια, τις φωνές και τους διαλόγους που αρχειοθετήθηκαν, αμέσως μετά, στο πέρασμα της Ινδίας.
Μετά, στην επιστροφή, στο λαμπρό πρωϊνό, στο μεσημέρι και στο ήρεμο δειλινό, στην πόλη Αμμάν, δόθηκαν, ανταλάχτηκαν οι πρώτες προφορικές εκτιμήσεις των ευρημάτων, σταθεροποιήθηκαν οι μικρές αφηγήσεις για τα αποκτήματα, οι εκδοχές και οι ποικιλίες που συλλέχτηκαν από την παρελθούσα πια διείσδυση στην γεωγραφία και τον πολιτισμό. Αυτά τα ευρήματα, οι εικόνες, τα σχέδια, τα φυτά, τα έντυπα ίχνη, οι διάλογοι, η ανησυχία, οι υποχωρήσεις στον εαυτό και οι γενναίες ανιχνεύσεις του τοπίου, οι στιγμές της ησυχίας στην ινδική νύχτα, οι στιγμές της κάλυψης του σώματος και των ψιθύρων στα καυτά μεσημέρια της ερήμου, οι ελάχιστες και διστακτικές κινήσεις στους χώρους των τελετών του θανάτου, τα ευρύχωρα διαστήματα της ζωής στους περιπάτους στις παραλίμνιες ιερές πόλεις ή στις πλευρές των παλατιών που εποπτεύουν στις στεγνές πια πεδιάδες συγκεντρώθηκαν στο περιεχόμενο του βιβλίου. Eνας δείκτης που σημαδεύει την μακρινή γεωγραφία, ένας ελκυστής της συνείδησης για την μελλοντική επιστροφή.

2002, India through Jordan.
JOURNEYS / ENGLISH The long journey to India and its North-West region, Rajasthan, took place at the end of the year 2002 from a small group of professors, followers and students from the department of Architecture of the University of Thessaly (central Hellenic region). A demanding crossing through the remains of the past, the signals and facts of life, the spatial ex- amples, the successive posts of indications and formations of all details which consist the content of the names of the region. In Agra, Jaisalmer, at the Indian-Pakistan borders, in Abhaneri, where the enormous water tank is situated, in Jaypur, in Mantawa, in Udaipur.
The journey was started from the ancient city of Petra at the dessert of Jordan. Thus, the dessert of the near East, the rocky rift and the hidden water vein that sustain the life of the Nabatean ancient city, mixed with the findings and the facts, the designs, the voices and the dialogues that, immediately after, constituted an archive for the India crossing. As the journey was reaching the end, during the bright morning, the high noon and the mild sunset in Amman (the capital city of Jordan) the first oral estimations was given to each other. The short narrations concerning the personal earnings and all versions and variations collected from the already past penetration into the Indian geography and culture were solidi- fied. These findings, the pictures, the designs, the specimens of plantation, the printed material, the dialogues, the worries, the withdrawal to self and the brave scouting of the landscape, the moments of quietness in the Indian night, the moments of the covering of the body and the whispers into the hot dessert noon, the minimum and reluctant moves while we were standing into the spaces of the death rituals, the cool life processes during the long walks into the holy habitats by the lakes or by the fortifications of the palaces overlooking the dry valleys, were gathered and form the content of the book. An indicator showing that far away geography. An attractor for the consciousness tending to persuade for a future return.