Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GR
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα του πολυ-χώρου "Μύλος",
στη Θεσσαλονίκης το 1991.
Δώδεκα έργα φτιαγμένα με
τα προγράμματα Photoshop 2.1
και Painter 2.0.
"...όπως ζωγράφιζα πρίν με λάδι..."

Πρόκειται για μια μιμητική απόπειρα
προσομοίωσης με το οπτικό αποτέλεσμα
των συμβατικών πινάκων που
κατασκευάζονται με λαδοχρώματα.
Στο θεωρητικό κείμενο της έκθεσης
επιχειρήθηκε να οριστούν οι ιδιότητες
της νέας τεχνικής δυνατότητας.
Η άπειρη ακριβής αναπαραγωγή των
έργων, το έργο ως άυλη οντότητα,
το διαρκές κάδρο που περιέχει τις ροές
έργων-εικόνων, η βίντεο καταγραφή ,
ψευδο-κινητικών δειγμάτων μορφών
και σχημάτων. Επιθυμίες και αναμονές
που πραγματοποιήθηκαν πλήρως
στην επόμενη δεκαετία.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ / ENG
The exhibition took place at the show-
room "Mylos" in Thessaloniki in 1991.
Twelve artworks made using the Pho-
toshop 2.1 and Painter 2.0 software
versions.
"...as if I was still painting with oils..."

It was an attempt to achieve a visual
result similar to the one of the conven-
tional oil paintings. In the short article I
have tried to define the properties of this
new possible area of actions. The infinite
reproduction of any work been already
immaterial, the permanent frame that
holds and present the picture-icons,
the video futage, the virtual movements
of forms and shapes.


Desires and expectations fulfilled
in the next decade.


COMPUTER AIDED ART
PAINTING AND COLLAGE

IORDANIS STYLIDIS
KOSTAS PETRIDIS

DOCUMENTATION
IORDANIS STYLIDIS
GEORGE KONSTANDINIDIS


1991

MYLOS, THESSALONIKI, HELLAS.