Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GR
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ
Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε
στην πλατεία Συντάγματος της πόλης
των Αθηνών στα πλαίσια του GREEN DE-
SIGN FESTIVAL, μιας έκθεσης πράσινου
σχεδιασμού, το 2008.

Πρόκειται για δέκα οκτώ πίνακες με
περιεχόμενο μια εικόνα σε ένα σημείο
του πλανήτη, το δορυφορικό εντοπισμό
και τη σήμανσή του, ένα διερευνητικό
κείμενο και μια ομάδα ερωτήσεων
που προκαλούν τον θεατή να εμπλακεί
σε μια διαδικασία στοχασμού και
κειμενικού ορισμού της θέσης του.

Η ομάδα των εννοιών, των εικόνων,
της διερευνητικής προσέγγισης και
ανάλυσής τους καθορίζει ένα πεδίο
συσχετισμού του θεατή-επισκέπτη
με το εύρος της έννοιας φύση.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ / ENG
IORDANIS STYLIDIS
The installation was part of GREEN
DESIGN FESTIVAL and it was build in Syn-
tagma square, in the city of Athens. 2008.

Eighteenth digital printed posters carry-
ing as content a picture from a place on
the planet, the satellite detection and
the pin-point of it, a short surveillance
text and a group of questions provoking
the spectator to engage onto a process
of meditation and identification of self
through an article.

This group of concepts, of pictures, the
meditative exploration and analysis
determine a field of correlation between
the viewer and the concept of nature.


DESIGNbyNATURE
GREEN DESIGN FESTIVAL

IORDANIS STYLIDIS


DOCUMENTATION
IORDANIS STYLIDIS


2008

Syntagma square,
ATHENS, HELLAS.