Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GR
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο καφέ
Σαχάρα στη Θεσσαλονίκη, το 2000.

Οκτώ έργα σχεδιασμένα σε μικρογραφία
με μελάνι. Ακολούθησε η ψηφιοποίηση
των σχεδίων και η δημιουργία ενός
ειδώλου του θέματος ώστε να αποδοθεί
η κυρίαρχη ιδιότητα της λειτουργίας,
ο κραδασμός.

Τα σχέδια αποδόθηκαν με τη χρήση
όλων των φορμαλιστικών τεχνικών
του συμβατικού μηχανολογικού σχέδιου.
Κύκλοι και τμήματα κύκλων, ευθείες,
συμπαγείς και διακεκομμένες,
γραμμές, αναπαραγωγή και μετακίνηση
ομοειδών στοιχείων, δείκτες,
διευθύνσεις και γωνίες μετακίνησης
και φοράς των στοιχείων, καλωδιώσεις.
Παρουσιάζοντας έτσι αυτά τα στοιχεία
και τις σχεδιαστικές συμβάσεις ως τις
λεπτομέρειες και ουσιώδη συστατικά της
αισθητικής του εικαστικού σχεδιασμού.

ΑΓΓΛΙΚΑ / ENG
The exhibition took place at the Sahara
cafe in Thessaloniki, in 2000.

Eight artworks designed with ink on
paper in A4 size. The artworks are pro-
cessed digitally in order to enlarged and
reproduced. An eidolon (copy) is pasted
on top of the original design in order to
achieve a visual equivalent of the main
property of function, the vibration.

All designs are produced using the stan-
dard formalistic techniques. Circles, and
segments of circles, straight lines, solid or
intermittent, reproduction and paste of
identical segments, indicators, direction
units and angles between and for certain
elements, wiring. Thus, presenting these
elements as first line details and core ele-
ments in the field of visual aestetics.


FAREWELL TO THE MACHINE
OF 20TH CENTURY

IDEAS AND DESIGN ELEMENTS
FROM THE MACHINE.

IORDANIS STYLIDIS


DOCUMENTATION
IORDANIS STYLIDIS


2000

SAHARA CAFE,
THESSALONIKI, HELLAS.