Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GR
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του Πολυτεχνείου
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης, το 1998.
Δεκα πέντε ψηφιακά πορτραίτα νέων
όπου αναμειγνύονται γεωμετρικά
σχήματα και εμβαδά, υφές, πρότυπα,
δηλώσεις και μεγέθη χωρικών
μετρήσεων με το ανθρώπινο είδωλο.
Η ιδεολογική πρόθεση του εγχειρήματος
ήταν η κατασκευή πορτραίτων
συγχρόνων με τις ιδιότητες και το
τεχνικό-ανθρωπολογικό υπόβαθρο
της "πραγματικότητας" στις δυτικές
κοινωνίες.
Ενας χειρισμός δηλαδή που
επικαιροποιεί την πειθαρχία της
πορτραιτογραφίας στηριζόμενος στο
υπόβαθρο της νέας τεχνολογίας των
υπολογιστών, την πρόθεση και της
αναζητητική επιθυμία του δημιουργού
και την κριτική αναδιάταξη και
παραγωγή δειγμάτων έργων.

ΑΓΓΛΙΚΑ / ENG
The exhibition took place at the Gallery
of the Aristotle University of Thessaloniki-
Polytechnic School, in 1998.
Fifteen digital portrait of young men and
women where geometric surfaces and
areas, textures, patterns, appearances
and sizes of spatial measurements are
mixed with the human eidolon (idol).
The ideological intention of the venture
was, and still is, the creation of synchro-
nized portraits with the properties and
the technical and sociological bedrock of
"reality" in the western societies.

A manipulation that synchronize the disci-
pline of portrait on the ground of the new
technology of computers, the will and
the desire of the artist-thinker, the critical
reformation and production of consept-
artworks.


PORTRAITS OF YOUTH
PORTRAITS IN THE WESTERN SOCIETIES

IORDANIS STYLIDIS


DOCUMENTATION
IORDANIS STYLIDIS


1998

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI,
THESSALONIKI, HELLAS.