Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GR
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα "ΖήταΜί",
στη Θεσσαλονίκη, το 1995.
Δέκα έργα-μικρογραφίες φτιαγμένα
με μαρκαδόρους, στυλό και μελάνι.
16 ψηφίδες / έργο που μεγεθύνθηκαν
φωτογραφικά ώστε να μεταβληθούν
σε πλακίδια που διασπείρονται
στο χώρο. Ετσι ο θεατής έχει την
εμπειρία της αποσπασματικής θέασης
των πλακιδίων, κατανοεί πως ανήκουν
σε ένα έργο αλλά δεν έχει την υλική-
οπτική εμπειρία μιας μοναδικότητας.

Ενα σχόλιο για την μνημική διαδικασία,
το συσχετισμό με το έργο και την
δυνατότητα ή την αδυναμία της
μεταφοράς μιας ομοιογενούς και
πλήρους εμπειρίας για τη φύση του
και το πληροφοριακό δυναμικό του.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ / ENG
The exhibition took place at the "ZitaMi"
Gallery in Thessaloniki in 1995.

Ten miniature artworks made with
water-colors, pens and ink. 16 "digits"
per artwork magnified as much as to be
tiles which scuttered into the space of the
gallery. The visitor-observer is under the
experience of the fragmented view of the
tiles. Comprehent the unity but have no
visual affirmation of that.

A comment for the memory process, the
correlation with the artwork and the abil-
ity or disability for the conveyance of a
unified and fullfiled experience.
A comment for its nature and the infor-
mative potencial.


PHYSICAL LIMIT AND SUBSTANCIALITY
FROM MINIATURES TO SCUTTERED TILES

IORDANIS STYLIDIS


DOCUMENTATION
IORDANIS STYLIDIS


1995
ZitaMi, THESSALONIKI, HELLAS.