Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GR
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ, στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για μια σειρά τεχνικών αρχιτεκτονικών σχεδίων καθώς και μια ομάδα προοπτικών απεικονίσεων που περιγράφουν την μορφολογία ενός πλωτού Χαμάμ, το στοχαστικό, το τεχνικό και το πολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου υπάρχει.

Τα σχέδια αλλά και το κείμενο που συνοδεύει την παρουσίαση περιγράφουν εναέρια μέσα μεταφοράς, πλωτές κατασκευές, παραθαλάσσιες αυτόνομες ενεργειακά κοινότητες, ήπιες ενεργειακές τεχνολογίες. Ένα κόσμο συσχετισμένο με το φυσικό περιβάλλον του, στηριγμένο στη γενικευμένη και διαρκή εκπαίδευση.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ / ENG
The exhibition took place at the ALLI POLI Gallery in Thessaloniki in 1992.
A series of technical Architectural designs and some perspective drawings carrying descriptions of the morphology of the structure, the meditative, the technical and the cultural environment that hold its entity.

The designs and the article that carries the theoretical platform are depicting aerial transportation systems, floated structures, energy autonomous com- munities by the sea, mild and sustainable technologies. A world in correlation with its environment, standing upon a wide range and constant educational process.


FLOATED HAMMAM
CIVILIZATION, NATURE, TECHNIQUE

IORDANIS STYLIDIS


DOCUMENTATION
IORDANIS STYLIDIS
GEORGE KONSTANDINIDIS


1992

ALLI POLI GALLERY,
THESSALONIKI, HELLAS.