Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

...στοχασμός και πρακτικές για την έννοια "ευτοπία"
ΕΥΤΟΠΙΑ / HELLINIKA Το εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Σχεδιασμού με συμμετοχή φοιτητών/τριων των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης και Βόλου, πραγματοποιήθηκε στη Ιταλία την άνοιξη του 2010. Στην περιοχή της Τοσκάνης, την πόλη Γκροσέττο. Η ομάδα φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της οικολογικής Οργάνωσης LEGAMBIENTE για έξι ημέρες και εκεί επιχειρήθηκε η κατανόηση του τοπίου, του τόπου και του συσχετισμού του εαυτού με τις λεπτομέρειες και τα γεγονότα της ζωής. Το εργαστήριο ονομάζεται "Στάσεις στην Ευτοπία" και υιοθετεί σύνθετες ανιχνευτικές τακτικές κατανόησης και συγχρονισμού με το φαινόμενο του χωρικού θύλακα. Η Ευτοπία ορίζεται βιβλιογραφικά ως μια περιοχή όπου πληρούνται ακριβώς οι συστατικές παράμετροι των Ουτοπιών όπως αυτές εκφράζονται σε όλα τα αφηγήματα για τις ιδεώδεις οργανώσεις πόλεων ή περιοχών. Η δυνατότητα της φιλοξενείας και της ασφαλούς παραμονής (το καταφύγιο), η διατροφική επάρκεια και η τακτικότητα των τελετών της τροφής και της συντήρησης (η τροφή), η συλλογικότητα στην εργασία (χώρος και χρόνος κοινής εργασίας) και τη ζωή (κοινές τελετές συζητήσεων, εκδηλώσεων, ανιχνεύσεων), η ανάπτυξη μιας προσωπικής ερευνητικής δραστηριότητας, η κατανόηση και ο συσχετισμός με τη φύση και τη γεωγραφία.

Το ταξίδι προς τον τόπο της διαμονής, η διάσχιση της άγνωστης γεωγραφίας ως εισόδια τελετή στον ιδεώδη χωρο-χρονικό θύλακα. Η ανίχνευση της ατομικότητας και του ζητήματος της εκχώρισης τμήματος της προσωπικής δεξιότητας στην ομάδα. Η Ευτοπία ονομάζεται και υπερασπίζεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το διάστημα της παραμονής. Περίπατοι στο εγγύς πεδίο, μικρά ταξίδια προς τη θάλασσα και τις ιστορικές πόλεις της περιοχής, επιστροφή και συζητήσεις στο δειλινό και ως αργά την νύχτα. Σχέδια, κείμενα, χειρονομίες, αφηγήσεις, περιγραφές που συλλέγονται και σχηματίζουν το κοινό αρχείο της διέλευσης και της παραμονής. Η Ευτοπία ονομάστηκε, κατοικήθηκε και τακτοποιήθηκε στο μνημικό αρχείο ως ιδεώδες βίωμα.

...meditation and practices towards the concept "Eutopia"
EUTOPIA / ENGLISH The Laboratory for Documentation and Design took place in Tuskany/Italy in early spring 2010.
30 students were participated originated from the Departments of Architecture from the Universities of Thessaly and Thessaloniki (central and northern Greece). The team lived for six days at the facilities of the Italian Eco Organization LEGAMBIENTE. There they have tried to comprehend the landscape, locus (the place), and the correlation between self and the details and facts of life. The title of this site-specific experimental workshop was "Stasis(stop) in Eutopia" because it adopts multiple tracking practices in order to comprehent and synchronise with the phenomenon of this space pocket.
Eutopia is defined in bibliography as an area where all constituend parametrs of Utopias as narrated in literature, discribing the ideal systems of cities or wider space entities, are active. The practice of hospitality and secure residency (a shelter),
the nutritional efficiency and the ordinal rituals of getting food and the conservation standards (the food), the collective rituals of working together (space and time of mutual work) and living together (communal practices for discussion, festing, scouting), the grouth of a personal research process , the comprehention and correlation with nature and geography.

The voyage towards the place of residency, the crossing through the unknown geography as an introduction ritual to
the ideal space-time pocket. The detection of personality and the issue of offering part of the personal efficiency to the team.
Eutopia has been given a name and is standing under protection for a short period of time, the period of residency.
Strolls in the nearby area, short wanderings towards the sea and the cities of history situated around, returning and opening long dialogues until late in the night. Designs, writings, gestures, narrations, discriptions. All items that will form the common archive of this passing and linger to the place. Eutopia has been given a name, habitated and fill a mnemonic archive as an ideal experience.