Αρχική σελίδα αρχιτεκτονική τέχνες video τυπογραφία ακτιβισμός ημερολόγια εργαστήρια βιβλία σχέδια

...στοχασμός και πρακτικές για την έννοια "άγγελοι"
ΑΓΓΕΛΟΙ / HELLINIKA Η ιδέα της ύπαρξης οντοτήτων απροσέγγιστων από τις αισθήσεις, ορισμένων και ενεργών στις περιοχές της μεταφυσικής, η εννόηση του αδύνατου της πλεύσης στον αέρα, της ανόδου, της εξόδου από το σωτήριο αεριώδες περίβλημα του πλανήτη, η ιδέα που αναδύεται την στιγμή της ενατένισης του φλοιού, της επιφάνειας, ολόκληρης της σφαιρικής κατοικίας καθώς περιστρέφεται και διασχίζει τις τροχιες που καθορίζονται από τους συνδυασμούς των βαρυτικών έλξεων, αποτελούν ένα νοηματικό σύστημα μέσα στο οποίο κινείται η ανθρώπινη συνείδηση. Αφήνοντας σημαντικά ή ασθενή ίχνη που καταγράφονται ως στιγμές και λεπτομέρειες της Ιστορίας.
Η στιγμή, λοιπόν, της τακτοποίησης στη συνείδηση, της αποδοχής ότι υπάρχει μια πλήρης και ορισμένη ενεργή μορφή, εντός ενός ιεραρχημένου πάνθεου συμπεριφορών και τελετών, σχηματίστηκε και κατηύθυνε τις ζωές των ανθρώπων για πολύ μέσα στον Ιστορικό χρόνο, στις συμπεριφορές, στις τελετές που υποστήριζαν αυτή τη διαστροφή της σκέψης.
Η ιδέα αυτή βαθμιαία εξασθένισε, παραχώρησε μέρη της ισχύος της, υποχώρησε μπροστά στην επική στιγμή της πρώτης αιώρησης του ανθρώπινου σώματος, ενός σύνδεσμου σώματος-μηχανής, στη στιγμή της αυτόνομης πλεύσης στον αέρα.

Καθώς διασχίζουμε τους ουρανούς, καθώς το βλέμμα απλώνεται και ανιχνεύει όλα εκείνα τα φαινόμενα που πάντα βρίσκονταν ψηλότερα από το δεσμευμένο από τη βαρύτητα σώμα, ατενίζουμε τα τακτικά και τα άτακτα γεγονότα
της ατμόσφαιρας που προκάλεσαν την ποίηση, κατηύθυναν το ενδιαφέρον του ανθρώπου και όρισαν περιοχές της επιστήμης, εκτίναξαν την επινοητικότητα, όρισαν το πεδίο του αδύνατου ώστε να προκληθεί η επιθυμία της διαπέρασής του. Όλες αυτές οι ιδιοτητες του κόσμου της ατμόσφαιρας, οι σκέψεις και η ένταση της προσοχής ώστε να κατανοηθεί αυτή η εμπειρία, οι συσσωρεύσεις πληροφοριών στο νού και το σώμα του εποπτεύοντος ανθρώπου αποτελούν τους θησαυρούς, τα αποκτήματα που μετασχηματίζουν τον δεσμώτη ανιχνευτή του κόσμου σε λήπτη των αγγελικών ιδιοτήτων.

...meditation and practices towards the concept "angels"
ANGELS / ENGLISH The idea for the existance of beings in a place undetected by sences, beings specified and active in the regions of supernatural, the comprehention of the impossibility to flow in the air, to lift, to exit from the delicate benefactory gas casing of the planet, the idea that emerge at the moment of envisagement of the crust, the surfase, the entity of this spherical habitat as it rotates and cross trajectories defined from combinations of gravitational forces, are consisting a meaningful system where consience act. Leaving glorius or humble traces that form an index of crucial facts and details in history. That moment when it was fit in consiucness, it was accepted, that there is a defined active entity, inside a hierarchical pantheon of behaviours and rituals, took form and direct the life of human beings for long in the historical periods, direct the behaviour, direct the bedrock-rituals that support this perversion of thought. But, eventually, this idea slowly disappeared, gave away parts of its power, withdraw in front of the epic moment when the first suspendion of the human body achived, through a bond of body and machine, the moment of the autonomous float in the air.

As we cross the skies, while we stare over and detect all these phenomena always being far over the chained human body, we envisage the regular and the chaotic manifestations of the atmosphere that provoce poetry, direct the human capability and form the deciplines of science, launch inginiouity, define the area of incapable in order to ignite the desire to penetrate it. All these properties of the atmosphere, the thoughts and the intension of conciousness for the comprehention of the experience, the accumulation of information to the brain through the body of the superintend human consist the treasures, the acquirements that will transform the chained detective of the world to the receiver of the havenly angel qualities.